سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید نجم الدین الماسی –
راحب باقرپور –
سیدمحمد سیدعلیزاده گنجی –
امین میخک بیرانوند –

چکیده:

اعمال اراده ی یک فرد یا گروه برای انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های متعدد همواره یکی از دغدغه های بشر در عرصه های مختلف بوده است و در این راستا به منظور به حداقل رساندن اعمال سلیقه های فردی شیوه های متعددی ابداع شده است. یکی از این روشها تحلیل سلسله مراتبی است که در این مقاله بر اساس این روش از میان گزینه های مختلف روشهای استخراج سنگ ساختمانی یکی از روشها انتخاب خواهد شد. در این سیستم روشهای قابل اجرا در معدن نرگسه ی خرم آباد مانند روش استخراج به کمک سیم برش الماسه، روش استخراج به کمک نعل و پارس، روش استخراج با استفاده از مواد منبسط شونده و روش آتشباری کنترل شده مورد ارزیابی قرار گرفته اند که برای تمامی آنها معیارهای واحدی جهت امتیاز دهی تعریف شده است. روش مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی روش سیم برش الماسه پیشنهاد گردید.