سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی-گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلا
احسان توکلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی -گروه مهندسی آب دانش

چکیده:

گسترش روز افزون جمعیت جهانی و کاهش منابع آبی و از طرفی مصرف بیش از ۸۰ درصد آب در بخش کشاورزی نیاز به نگرشی بهتر را در مصرف آب این بخش می طلبد. یکی از مهمترین عناصر در محاسبات نیاز آبی گیاه ، تخمین تبخیر و تعرق است. که امروزه روشهای فراوانی برای محاسبه ان وجود دارد ولی انتخاب روش مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش فائو-پنمن-مانتیث از طرف فائو به عنوان روش استاندارد توصیه شده است ولی منتاسفانه این روش نیاز به داده های دقیق ، زیاد و محاسبات پیچیده ای دارد که استفاده از آن را دشوار ساخته است. این مقاله به بررسی و مقایسه چهار روش بلانی -کریدل ، هارگریوز-سامانی ، فائو و پنمن با روش فائو-پنمن-مانتبث برای اسنتان خراسان رضو با نرم افزار Ref-et می پردازد و هدف آن انتخاب روشی ساده و مناسب برای تخمین تبخیر -تعرق پتانسیل در شهرهای استان با کمترین خطا و بیشترین ضریب همبستگی است.