سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید رزمجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ا
پیمان معلم – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

استفاده از اطلاعات رنگ در آستانه گذاری تصاویر رنگی میتواند نتایج بهتری در آستانه گذاری داشته باشد؛ به شرط آنکه، مولفه مناسبی از فضای رنگ انتخاب شود. در بعضی از کاربردها، انتخاب مولفه رنگ به صورت دستی، و با سعی و خطا انجام میشود. در این مقاله روشی خودکار برای انتخاب فضای رنگ در کاربرد آستانه گذاری تصاویر رنگی، مبتنی بر خوشه بندی پیشنهاد میشود. در روش پیشنهادی ابتدا تصویر رنگی ورودی، به کمک فیلتر هموارساز گوسی در حوزه مکان، هموار شده سپس به فضای رنگی مختلف تبدیل میشود. در ادامه خوشه بندی تفاضلی به همه مولفه های رنگی اعمال شده و چندین مولفه با قابلیت مناسب در آستانه گذاری انتخاب میشوند. پس از آن با کمک فاصله ماهالانوبیس، بهترین مولفه از بین مولفه های رنگی مرحله خوشه بندی، انتخاب شده و در نهایت، آستانه مورد نظر برای آستانه گذاری به روش آتسو از هیستوگرام مولفه برنده محاسبه میشود. روش آستانه گذاری پیشنهادی در مجموعه ای از تصاویر رنگی اعمال شده و نتیجه آن با دو روش اعمال آستانه آتسو در مولفه سطح خاکستری تصاویر ورودی، و اعمال آستانه آتسو در بهترین مولفه RGB مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد موفق الگوریتم پیشنهادی در انتخاب خودکار فضای رنگ میباشد.