سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجیبه فرضی ویجویه – دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
جمشید باقرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

انتخاب خصیصه یکی از مهمترین مراحل پیش پرداز متون است هدف اصلی ازا نتخاب خصیصه انتخاب خصیصه های مناسب مرتبط با دسته های موجود برای ساخت فضای برداری با داشتن حداکثر میزان صحت و کارامدی برای دسته بندی اسناد است برای انتخاب خصیصه جهت دسته بندی اسناد روشهای زیادی پیشنهاد شده است اختلاف فرکانس اسناد یکی ازروشهای مطرح برای انتخاب خصیصه دردسته بندی باینری است دراین مقاله ما برای بهبود صحت دسته بندی باینری متون روشی را مبتنی براختلاف فرکانس خصایص دردسته ها پیشنهاد داده ایم برای ارزیابی روش پیشنهادی از ۹۹۰ سند متنی استفاده شده است بطوریکه ۴۹۵ سند از اسناد موجود معلق به دسته اسنادفضایی و ۴۹۵ سنددیگر به عنوان اسناد غیرفضایی از دسته های گرافیک کامپیوتر ورزشی و غیره بوده است دراین بررسی ها برای دسته بندی اسناد دسته بند ماشین بردار پشتیبان به کارگرفته شده است نتایج ارزیابی بیانگر کارایی بالای روش پیشنهادی نسبت به روشاختلاف فرکانس اسناددردسته بندی باینری می باشد.