سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء ،
مژده اشرافی – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء ، تهر
مینا معتمدی – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء ، تهر
یگانه صالحی – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء ، تهر

چکیده:

گسترش فناوریهای نوین بخصوص در حوزهی فناوری اطلاعات ITو کاربردی شدن آن در سطوح مختلف زندگی، در حوزهی جوامع انسانی و در گسترهی جهان ، موجب بروز نیازمندی ها و به طبع آن ابزارها ، روش ها ، نرم افزارها و برنامه ریزی های جدیدی شده است یکی از جدیدترین و مورد توجه ترین این ابزارها ، فناوریRFIDRFIDشناسایی بر اساس فرکانس های رادیویی) در حالت کلی به معنای تعیین هویت، با استفاده از فرکانسهای رادیویی است که به وسیله آن می توان یک شیء را تعیین هویت نمود. امروزه روش های علمی متعددی به منظور تصمیم گیری در حوزه های مدیریتی و تولیدی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP است . این تحقیق با به کار گیری روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) به کمک اطلاعات فازی، و جهت مقایسه و انتخاب میان تگ های مختلفRFID به منظور دستیابی به مناسبترین تگ در سیستمهای ساخت و تولیدی انجام گردید . این امر در کارایی واثر بخشی مناسب در بکارگیری فناوریهای نوین ، میتواند نقش بسیار ضروری دارا باشد