سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

بهنام ساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
محمد حسین یکتایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
ماشاا…. عباسی دزفولی – استادیار دانشگاه آزاد سامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در طی سال‌های اخیر ، تعداد وب سرویس‌ها نیست که دارای عملکرد یک صندلی کیفیت متفاوت می‌باشند افزایش یافته است. کیفیت سرویس در وب سرویس‌ها شامل یک سری ویژگی‌های غیر عملیاتی مانند هزینه اجرا، زمان اجرا، میزان در دسترس پذیری ، به موفقیت در اجرا و میزان اعتبار می‌باشد. بسیاری خدمات علت پیچیدگی زیاد، باید توسط ترکیبی از وب سرویس‌ها انجام شوند. لذا انتخاب ترکیب وب سرویس‌ها و همچنین به دست آوردن تأکیدی که بیشترین کارایی را داشته باشد جز مباحث مهم در این زمینه به شمار می‌رود. در ترکیب وب سرویس‌ها بر پایه حفظ معیارهای کیفی، که به سرویس‌های مناسب و با کیفیت قابل قبول از بین چند به سرویس کاندید که عملیات یکسانی را انجام می‌دهند انتخاب می‌شوند . ما در این تحقیق روش را جهت انتخاب طرح تأکید بر اساس معیارهای کیفی و سلیقه‌ها کاربران ارائه نمود این. کارایی این روش مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج آزمایش کارایی مناسب و پیچیدگی زمانی کم این روش را نشان می‌دهند.