سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیات علمی استادیارگروه عمران- زلزله، دانشکده فنی دانشگاه خوارزم

چکیده:

کاهش خطرپذیری تحت بارگذاری زلزله در وحله اول نیازمند برآورد و ارزیابی کمی خطر می باشد. تحلیلهای دقیق لرزه ای به رکوردهای تارخچه زمانی نیاز دارند که باید با مبنای مناسبی از وجاهت آیین نامه طراحی برخوردار باشند. در این راستا روش مقیاس کردن شتابنگاشتها در آیین نامه های طرح لرزه ای با ضرایب یکسان پیشنهاد شده که لزوما به طرح منحصر بفرد یا اقتصادی منجر نمی شود. لذا در این مقاله شیوه ای فرا ابتکاری برای تنظیم مناسب چند زلزله انتخابی در فرآیند مقیاس نمودن آنها بیان می شود تا بتوان به عنوان مبنای تصمیم گیری و ارزیابی خطر لرزه ای در مطالعات تحلیل ریسک و خطرپذیری لرزه ای سازه ها و کاربردهای بعدی در مدیریت بحران زلزله از آنها استفاده نمود.