سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اقتصادی و اجتماعی
شریفه فدایی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

انتخاب تجهیزات مساله مهمی برای هر سیستم تولیدی می باشد زیرا انتخاب تجهیزات مناسب باعث بهبود درکیفیت افزایش درسرعت تولید کاهش دوباره کاری ضایعات و همچنین باعث انعطاف پذیری بیشتر درسیستم تولیدی میشود و به مدیریت برای افزایش بهره وری کل سیستم کمک می کند به همین علت دراین مطالعه به انتخاب بهترین تجهیزات برای سیستم تولیدی با رویکرد یکپارچه PROMETHEE AHP پرداخته ایم که از رویکرد AHP برای وزن دهی معیارها و از PROMETHEE برای رتبه بندی نهایی برای این کار استفاده کردیم روش پیشنهادی اعمال شده مربوط به انتخاب دستگاه تصفیه هوا یک شرکت تولیدی می باشد که برای کاهش ذرات معلق هوا که درعملکرد نیروی انسانی درنتیجه درکل تولیدتاثیر زیادی دارد انجام شده است.