سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلریز عموئی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

درسالهای اخیر برای کمک به موفقیت استراتژیک شرکت پتانسیل بالای درخرید تشخیص داده شده به همین دلیل بیشتر توجه مدیران برخرید متمرکز شده است درنتیجه توجه فزاینده ای برروی انتخاب تامین کننده به عنان مهمترین مرحله از فرایند خرید قرارگرفته است باتوجه به تعدادبالای تامین کنندگان داخلی وخارجی هرشرکت وجود یک سیستم منسجم برای انتخاب موثر تامینکنندگان باتوجه به داده های مناسب استخراج شده ضروری می باشد دراین مقاله مسائل مهم درزمینه انتخاب تامین کننده درطول زنجیره تامین بطور مختصر بیان شده و سپس رویکردی پیشنهای برای انتخاب تامین کنندگان درزنجیره تامین ارایه شده است نیاز به واکنش سریع به تغییرات نیازمند همکاری همه جانبه درطول زنجیره تامین است که استفاده ازعاملهارا می طلبد به همین جهت برای حل مشکل شکل دهی زنجیره تامین در رویکرد پیشنهادی از روش نوین مذاکره عامل ها استفاده خواهیم کرد.