سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدی مهدوی مزده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی باقرپور – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مهردخت پورنادر –

چکیده:

مدیریت ریسک زنجیره تامین مقوله ای است که به ویژه درسالهای اخیر توجه جمع کثیری از محققین را درراستای انتخاب بهترین تامین کنندگان با توجه به عوامل ریسک زا به خود جلب کرده است مقاله پیشرو درنظر دارد با ارایه چارچوبی متمایز و جامع ازم همترین عوامل ریسک موجود درزنجیره تامین به ارزیابی تامین کنندگان دریک زنجیره تامین فرضی بپردازد بدین منظور نخست با بهره گیری از ادبیات موضوع برجسته ترین معیارهای ریسک موجود درزنجیره های تامین از دیدگاه کارشناسان این حوزه شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی گروه بندی شده اند درگام دوم این معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با بهره گیری از نظر خبرگان وزن دهی شدند سپس به منظور ارزیابی هرچه دقیق تر تامین کنندگان با درنظر گرفتن معیارهای شناسایی شده از رویکرد تحلیل پوششی داده های دو سطحی بهره گرفته شدها ست که براساس آن ۱۲ تامین کننده فرضی با توجه به معیارهای ریسک دردو سطح بصورت سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند.