سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عصمت زارع رئیس آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدرضا حجازی طاقانکی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

باتوجه به رقابت های جهانی عصر حاضر مدیریت زنجیره تامین سعی برافزایش قدرت رقابت پذیری سوددهی و رضایت مندی مشتریان را دارد و درهمین راستا به دنبال کاهش ریسک زنجیره و عدم قطعیت آن است مساله انتخاب شرکای زنجیره تامین یکی از مسائل مهم تصمیم گیری است که چندین معیار و فاکتورریسک را شامل می شود این مقاله یک مدل FMOP را با توجه به فاکتورهای ریسک و تخفیف نموی هزینه ها ارایه میدهد سپس جهت سهولت حل مدل آن را به یک مدل MINLP تبدیل کرده و دراین راستا از یک روش AHP فازی جهت وزن دهی توابع هدف مدل استفاده می کند پس از حل مدل مربوطه بیشترین میزان سفارش به تامین کننده دوم اختصاص می یابد و این تامین کننده به عنوان برترین انتخاب میگردد.