سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین همتی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا هاشمی فرد – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اخیرا حل مجدد مسئله ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان بالقوه بعنوان فاکتور کلیدی استراتژیک برای شرکت های تجاری شده است با توسعه سیستم های اطلاعاتی خودکار و هوشمنددرعصر اطلاعات نیاز برای روشهای تصمیم گیری موثر بیشتر درحال رشد میباشد دراین مقاله از روش بهینه سازی چندمعیاره و راه حل سازشی فازی Fuzzy VIKOR به منظور توسعه روشی برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان مناسب ارایه میگردد روش VIKOR یکی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است که بررتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها و تعیین راه حلهای سازشی برای یک مساله با معیارهای متضاد تمرکز دارد و می تواند به تصمیمگیرندگان دررسیدن به یک تصمیم نهایی کمک کند از طرف دیگر وزنهای عینی مبتنی برمفهوم آنتروپی شانون می تواند برای منظم کردنوزنهای ذهنی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان استفاده شود از انجایی که کارت امتیازی متوازن BSC ابزاری استراتژیکی برای ارزیابی عملکرد از دو جنبه شاخص های مالی و غیرمالی است ابتدا معیارهای ارزیابی براساس ۴ وجه کارت امتیازی متوازن استخراج می شود سپس ارزیابی معیارها با استفاده از نظرات خبرگان با عبارت زبانی بیان می شود