سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی عاقلی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
رضا محمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
سیدحمید فتحی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران

چکیده:

با اتصال واحدهای تولید پراکنده به شبکه های توزیع، سطوح اتصال کوتاه در نقاط مختلف شبکه تغییر می کند که منجر به بروز مشکلاتی در هماهنگی رله های اضافه جریان شبکه می شود. استفاده از محدودکننده جریان خطا(FCL) یکی از مؤثرترین روش ها برای محدودکردن جریان خطا و کاهش اثرات تولید پراکنده بر روی هماهنگی بهنگام بروز خطا می باشد. در این مقاله ، ابتدا نحوه ی بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد به کمک انواع FCL و تأثیر انواع مختلفی آن بر روی محدودکردن جریان خطا با حضورDG مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه و در مهمترین بخش این مقاله الگوریتم انتخاب اندازه و نوع هرFCLبه طور مجزا جهت حفظ هماهنگی رله های جریان زیاد و با لحاظ کردن معیار هزینه اقتصادی با حضور تولیدات پراکنده معرفی شده است. برای این منظور یک روش جدید با استفاده از الگوریتم هر FCL ژنتیک ارائه شده است که انتخاب بهینه اندازه و نوع DGرا به طور جداگانه با در نظر گرفتن قیود هماهنگی و کمترین هزینه، ممکن می سازد . کارایی روش پیشنهادی با شبیه سازی بر روی یک شبکه توزیع نمونه حلقوی و با مقایسه نتایج بدست آمده با روش های قبلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.