سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیاوش واحدی – شرکت برق منطقه ای هرمزگان

چکیده:

توزیع ایمن و استاندارد شبکه ها از جمله وظایف مهم شرکت های توزیع برق می باشد و باید سعی شود تا حد امکان به مشترکین(صنعتی،تجاری، کشاورزی، مسکونی) برق مطمئن تحویل گردد. در این رهگذر توزیع انرژی مطمئن با داشتن ضریب اطمینان بالا تهیه طرح های دقیق، ایمن و اقتصادی و الزامی ساخته است. خوشبختانه با تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق و نگرش اصولی و مهندسی به این بخش گسترده از صنعت برق، ایمنی و کنترل ضایعات می رود که جایگاه واقعی خود را در این بخش پیدا کند. یکی از راههای دستیابی به اهداف مذکور و کاهش تلفات انسانی ناشی از حئادث احتمالی و همچنین جلوگیری از هدر رفتن سرمایه اقتصادی، انتخاب بهینه سیستم توزیع برق می باشد که هم بعد ایمنی و هم بعد اقتصادی را در برگیرد.