سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه سلیمانی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سیدمجتبی سجادی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

این مقاله یک مدل ریاضی ورویه حل برای انتخاب بهینه سیاست نگهداری پیشگیرانه و جایگزینی درسیستم های موازی ارایه میدهد سیستمهای موازی از اجزایی با نرخ خرابی معین تشکیل شده اند افق برنامه ریزی نگهداری به پریودهای یکسان تقسیم شده است و درهر پریود برای هر جز سه سیاست ممکن تعمیر جز جایگزینی آن و یا از رده خارج کردن جزء درنظر گرفته می شود دراین مقاله براساس نگهداری و تعمیرات برمبنای قابلیت اطمینان دو مدل ارایه می شود درمدل اول هزینه کل با توجه به محدودیت های قابلیت اطمینان سیستم مینیمم می شود و مدل دوم قابلیت اطمینان سیستم را با توجه به محدودیت بودجه ماکزیمم می کند برای نشان دادن توانایی این مدل به ارایه یک مثال عددی و حل آن با استفاده از نرم افزار لینگو پرداخته شده است درپایان این دو مدل از نظر هزینه مقایسه شده و سیاست بهینه نگهداری ویا جایگزینی برای هرکدام پیشنهاد می شود.