سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما فرزین – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
احسان حاجی پور – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
مهدی وکیلیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

اعمال استاندارد ضریب بهره انرژی برای ترانسفورمرهای توزیع نصب شونده در شبکه های توزیع کشور، توسط شرکت توانیر، در سال اخیر، گامی مهم در راستای افزایش بهره وری سیستم انتقال و توزیع برق کشور میباشد . مطابق استاندارد مصوب، تنها پنج دسته ترانسفورمر با تلفات بارداریو بی باری قابلیت خرید و استفاده در شبکه برق ایران را خواهند داشت. از طرفی دیگر، با آزادسازی قیمت ها وهدفمندسازی یارانه ها در آیندهای نه چندان دور، انتظار میرود که اهمیت تلفات در خرید ترانسفورمر افزایش چشمگیری یابد. این دو مساله، سبب شده است که مساله انتخاب ترانسفورمر بهینه جهت نصب بر روی شبکه به مسالهای جدی در کشور تبدیل شود. اکنون که هم خریداران و هم سازندگان با توجه به تحول قابل انتظار در بازار و هزینهانرژی برق، دچار سردرگمی در انتخاب دسته مناسب از بین این ترانسفورمرها شده اند، فرصتی مناسب جهت گذار ازانتخاب تجربی و غیر اقتصادی ترانسفورمرها به یک انتخاب علمی و قانونمند در کشور ایجاد شده است.