مقاله انتخاب بهینه تامین کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: انتخاب بهینه تامین کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب تامین کننده
مقاله تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله تحلیل پوششی داده ها (DEA)
مقاله روش شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده زوارم علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، از تعاملات اثربخش با تامین کنندگان به عنوان یکی از مهم ترین مسایل در حوزه مدیریت زنجیره تامین و عاملی موثر برای بقا در بازار رقابت یاد می شود. ارزیابی و انتخاب بهترین تامین کنندگان نیاز به تصمیم گیری بر اساس معیارهای مختلفی دارد. هدف این مقاله، ارایه یک رویکرد ترکیبی در این راستا می باشد. در این تحقیق که در شرکت صنایع روشنایی تولید نور انجام شده است، ابتدا مهم ترین شاخص های انتخاب تامین کننده بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت شناسایی شدند. سپس، با بهره گیری از پرسشنامه مقایسه های زوجی شاخص ها و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی گروهی با توجه به نظرات مدیران شرکت و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، نرخ ناسازگاری مقایسه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس، با رویکردی نوین، وزن های نسبی شاخص ها در قالب مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)، محاسبه شدند و در نهایت، سه تامین کننده شرکت بر اساس روش شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) و با توجه به شاخص های تعیین شده، رتبه بندی گردیدند. برای انجام محاسبات و تحلیل خروجی ها از برنامه های نرم افزاری Expert Choice 11، DEAP و Excel 2007 بهره گرفته شده است.