سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید سعیدنهایی – عضو هیات علمی، دانشگاه تبریز
کاوه اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
هانی شاهمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران
پویا رسول امینی – دانشگاه تبریز

چکیده:

موضوع این پژوهش، ارائه پاره ای از نتایج حاصله از انجام مطالعات مقدماتی و مسیریابی احداث خط انتقال نیروی ۲۳۲ کیلوولت دو مداره نیروگاه ارومیه، به پست ۲۳۲ کیلوولت بالانج می باشد. خط جدید الاحداث در شبکه ۲۳۲ کیلوولت منطقه ارومیه، ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوری که یک مدار آن نیروگاه جدید ارومیه را به پست ۲۳۲ کیلو ولت بالانج و مدار دوم، خط۲۳۲ کیلوولت دو مداره پست بالانج- نیروگاه خوی را به نیروگاه اخیرالذکر متصل می کند. مسئله به این صورت است که میخواهیم از بین سه مسیر پیشنهادی برای انتقال نیرو از نیروگاه ارومیه به پست بالانج، با توجه به معیار های تعریف شده، مسیری را که ارجحیت بیشتری برای ما دارد، انتخاب کنیم. ما در اینجا قصد داریم با استفاده تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس و تاکسونومی به حل مسئله انتخاب بهترین ومناسب ترین مسیر بپردازیم، سپس این تکنیک ها را برای این مسئله با روش های وزن دهی گوناگون، مورد استفاده قرار می دهیم و نتایج حاصله را با یکدیگر مقایسه می کنیم و گزینه بهینه را برای احداث مسیر انتخاب می کنیم