سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید طواف – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری و بهره برداری
محمد آبدیده – دکترا زمین شناسی استادیار

چکیده:

در این مقاله ارزیابی پتروفیزیکی وانتخاب بهترین مدل اشباع آب برای نواحی ماسه سنگ های ش یلی یکی از میادین جنوب غربی ایران انجام می شود در ابتدا توزیع تخلخل و حجم شیل براساس لیتولوژی مورد ارزیابیقرار می گیردسپس به منظور محاسبه میزان اشباع آب در سازند مورد نظر، مدلهای آرچی، پوپان، حسین سیماندوکس، دال، جوهاز، شلومبرژه و اندونزی استفاده شده و نتایج آن با مدل های دولایه ای محاسبه اشباع آب مقایسه می گردد نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل اندونزی بهترین مدل پیشنهادی برای محاسبه اشباع آب است.