سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی بنازاده – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هسته اصلی درتحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای که ازاجزای بنیادی روش نوین طراحی براساس عملکرد محسوب میشود انتخاب یک مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای مناسب است وظیفه چنین مدلی برقراری یک رابطه ریاضی بین پارامتر تقاضای لرزه ای و شاخص شدت حرکت زمین می باشد انتخاب این رابطه برای قابهای خمشی فولادی که برمبنای عواملی چون کاربردی بودن موثربودن بازدهی و کفایت صورت میگیرد هدف اصلی دراین تحقیق است استفاده از یک روش کاملا بیزین درمحاسبات آماری که ابزاری بسیارقدرتمند درمدل کردن همزمان تصادف و عدم قطعیت است سبب شده که نتایج حاصل قابل اطمینان و کاربردی باشند.