سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجید حسینی خوراسگانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله درایو بدون سنسورموتور BLDC درسرعتهای متوسط و بالا درسرعتهای پایین برای کاربرد درخودروی برقی مطالعه شده و برای سرعتهای بالا ۵راهکار معرفی گردیده است سپس درایو درسرعتهای پایین با توضیح روشهای EKF,SMO,SLO,ANFIS و inductance saliency که جدیدترین و مشهورترین روشها هستند انجام گرفته است بیان فرمولهای ریاضی و همچنین تحلیل نقاط قوت و ضعفشان و مقایسه نتایج شبیه سازی آنها که کمتر در کارهای اخیر مورد توجه بوده دراین مقاله صورت گرفته است این مقاله تحلیل و جمع بندی مطالعات روی ۴ کتاب و بیش از ۲۰مقاله ISI می باشد و حاصل این کار انتخاب ANFIS به عنوان مناسبترین روش است