سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد حسنیان – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین وحیدی –
سجاد کریمی –

چکیده:

گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز ساختمان سبب افزایش تولید نخاله های ساختمانی درحین ساخت و درحین تخریب سازه های فرسوده می گردد قرارگرفتن شهر تهران در ناحیه زلزله خیز سبب اهمیت دو چندان مدیریت بهینه نخاله های ساختمانی درچرخه مدیریت یکپارچه زباله شهر تهران می گردد دراین تحقیق ابتدا با استفاده از روش TBL معیارها و پیامدهای موثر درچرخه مدیریت نخاله ساختمانی با توجه به مبانی توسعه پایدار شناسایی و دسته بندی گردید. ۳ گزینه مختلف شامل دفن بهداشتی بازیافت عناصر جهت مدیریت قابل اجرا برای نخاله ساختمانی شهر تهران درنظر گرفته شد سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP پیامدهای مختلف متاثر از امتیازدهی و با یکدیگر مقایسه گردید با توجه به صرف هزینه و انرژی زیاد به منظور بازیافت کامل عناصر موجود در نخاله ساختمانی برای برخی از اجزای موجود درنخاله ساختمانی دفن بهداشتی و برای سایر اجزا بازیافت گزینه برتر انتخاب گردید آنالیز حساسیت پارامترهای موثر به منظور ارایه راه کارهای ارتقای مدیریت محاسبه و تفسیر می شود.