سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – دانشیار دانشگاه تبریز
پریسا عباسعلی پوربشاش – دانشجوی کارشناسی ارشد
سپیده کریمی –

چکیده:

تبخیر به عنوان یک فرایند پیچیده هیدرولوژیکی و دخیل بودن بسیاری پارامترهای اقلیمی به سادگی قابل تخمین نمی باشد از این رو مدل سازی و براورد صحیح آن از اهمیت فوق العاده ای درمهندسی آب برخوردار است امروزه برنامه ریزی ژنتیک بهعنوان یکی از روشهای فراکاوشی قادربه شناسایی عوامل موثر حذف پاارمترها غیرموثر و همچنین ارایه روابط صریح ریاضی براساس عملگرهای ژنی درفرایندهای پیچیده همچون تبخیر می باشد دراین پژوهش از برنامه ریزی ژنتیک برای تخمین تبخیر روزانه شهر تبریز دراستان اذربایجان شرقی بهره گرفته شده است پارامترهای متعدد همچون دما سرعت باد رطوبت نسبی ساعات آفتابی بارش دمای خاک و تشعشع خورشید به عنوان داده های ورودی و تبخیر روزانه به عنوان خروجی لحاظ گردیده اند و سپس براساس عملگرهای ژنی با ترکیب های متعدد شبیه سازی صورت پذیرفته است.