سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی – استادیار،دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید انصاری جعفری – ، استادیار،دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرو
سیدمحمد زمانزاده – استادیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

در چاه های نفت و گاز حفر شده، قبل از آغاز عملیات تولید، باید بهترین و مناسبترین زونها برای تولید، کشف وتعیین شوند. پس از انتخاب و اولویت بندی این زونها، با عملیات سوراخکاری، جریان از مخزن به داخل چاه حرکت می کند.در آغاز عملیات تزریق گاز با هدف ذخیره سازی آن در مخازن تخلیه شده، برای هدایت جریان از چاه به مخزن، با توجه بهوجود افقهای مختلف در مخازن، سناریوهای مختلفی وجود دارد. در این پژوهش، با بررسی سناریوهای مختلف تزریق گازدر مخازن نفتی تخلیه شده، افق بهینه برای عملیات تزریق معرفی شده است. این افق بهینه در میادین نفتی، کلاهک گازیاست که بالاترین افق مخزنی است. بررسی ها نشان می دهد که انتخاب افق بهینه ی تزریق، اهمیت به سزایی در افزایشبازیابی گاز با بهترین کیفیت ممکن، هزینه ی کمتر و ضرر کمینه برای مخزن دارد.