سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلی سلطانی صحت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع
مهدی یوسفی نژادعطاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بناب
انسیه نیشابوری جامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بناب

چکیده:

سازمان ها همواره ازعوامل داخلیو خارج تاثیر گرفته و سعی دارند استراتژی های خود را براساس این عوامل طراحی و پیاده سازی نمایند یکی از ابزارهایی که به سازمان ها درجهت تدوین این استراتژی ها یاری می رساند استفاده از جدول SWOT است با استفاده ازاین جدول میتوان نقاط قوت و ضعف را درحیطه عوامل داخلی تهدیدات و فرصت ها را درحیطه عوامل خارجی متمایز نموده و استراتژی های مرتبط را تدوین نمود پس از طراحی این استراتژی ها می بایست بهترین استراتژی برای سازمان انتخاب شود که دراین مقاله سعی شده است که استفاده از ابزارهای کارامد تصمیم گیری چندمعیاره و با استفاده ازالگوریتم ترکیبی درمحیط فازی بهترین استراتژی انتخاب شود.