مقاله انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی
مقاله حوضه آبخیز
مقاله شاهرود- بسطام
مقاله ELECTRE
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلبیان امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت بهینه منابع آب نیازمند کسب اطلاعات دقیق، از چگونگی شرایط حاکم بر منابع و پیش بینی وضعیت آینده است. یکی از روش های مدیریتی منابع آب استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره است. هدف از این پژوهش انتخاب بهترین مکان در حوضه آبخیز شاهرود-بسطام به منظور احدث سدهای خاکی جهت توسعه پایدار منابع آب است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که در روش ELECTRE بین هفت پهنه حاصله، پهنه های (۳،۴،۵) با ۴ بار تسلط و با ۲ بار مغلوب شدن با (۲) امتیاز در رتبه اول قرار گرفتند و لذا مناسب ترین پهنه جهت احداث سدهای خاکی هستند، در مقابل پهنه (۱) با ۶ بار مغلوب شدن و بدون تسلط با (۶-) امتیاز در رتبه آخر قرار گرفت که جهت احداث سدهای خاکی مناسب نیست و پهنه های (۲،۶،۷) به ترتیب با (۲، ۲، ۱) بار تسلط و (۴، ۴، ۵) بار مغلوب شدن با امتیازات (۲-، ۲-، ۴-) به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند بنابراین پهنه های (۱، ۲، ۶، ۷) به علت این که تعداد دفعات مغلوب شد نشان از تعداد مسلط شدن شان بیشتر بود و امتیاز منفی به دست آوردند، باید حذف شوند.