مقاله انتخاب بهترین سیستم عملکرد یکپارچه پویا بر اساس BSC با رویکرد MADM . F که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: انتخاب بهترین سیستم عملکرد یکپارچه پویا بر اساس BSC با رویکرد MADM . F
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گیری عملکرد یکپارچه پویا
مقاله کارت امتیازی متوازن (BSC)
مقاله تصمیم گیری چند شاخصه MADM))
مقاله AHP فازی
مقاله TOOPSIS فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی شیرازی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مدیری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در یک مجموعه تولیدی برای توان رقابت در محیط پویای امروزی اندازه گیری عملکرد سازمان نقش کلیدی در رسیدن آن ها به کارایی و اثربخشی خود دارند. از این منظر شاخص های کلیدی اندازه گیری عملکرد یکپارچه پویا در محیط رقابتی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در این تحقیق بر آن هستیم که در مساله، شاخص های تاثیر گذار عملکرد پویا با رویکرد BSC در حوزه صنایع، چگونه می توان یک مدل ریاضی و سلسله مراتبی کارآمد و استوار ارائه کرد که در شرایط عدم قطعیت همراه با تکنیک های AHP و TOPSIS فازی همواره جواب های موجه مناسب داشته باشد و هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار مرتبط با ارزیابی عملکرد پویا بر اساس BSC با رویکرد MADM.F برای تعیین اولویت یک مجموعه از شاخص های پویا در راستای افزایش توان رقابتی در صنایع است. جهت تعیین رتبه بندی شاخص های اثربخش پویا، طی برگزاری جلسات با خبرگان سازمان درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری رسم و تدوین گردید. نمونه آماری تحقیق شامل متخصصین، مدیران ارشد حوزه استراتژیک می باشد. از آن جایی که شاخص های مورد استفاده جهت اولویت بندی شاخص های درخت تصمیم به صورت متغیر های کلامی هستند، جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه و با رویکردی فازی انجام شده است. از این رو تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نیز رویکرد فازی دارند. تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و در چارچوب تحقیقات توصیفی پیمایشی و دارای اهمیت میدانی است و روش حل مسائل از نوع مدل سازی ریاضی و سلسله مراتبی تصمیم گیری چند شاخصه گروهی از نوع فازی است. در نهایت از طریق تعیین استراتژی های اولویت بندی با سه روش میانگیری، بردا و گپلند به یک رتبه بندی واحد نیز دست یافتیم. نتایج تحلیل اولویت بندی عوامل و رتبه بندی های انجام شده توسط دو تکنیک نشان می دهد که شاخص هزینه، زمان تحویل، کیفیت می تواند به برنامه ریزان و مدیران سازمان در تصمیم گیری های بلند مدت در جهت رقابت پذیری شرکت کمک کند. در ضمن برای سنجش اعتبار پاسخ های دو روش برای شش گزینه ارزیابی عملکرد پویا همبستگی مثبت و قوی بین نتایج وجود دارد. و طراحی روشی که دقت اندازه گیری هر شاخص عملکرد و اعتبار ارزیابی را افزایش دهد از منطق فازی استفاده شده است. برنامه نویسی در محیط EXCEL انجام شده است.