سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدجواد موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حمید شرفی – اداره کل آموزش پرورش استان کرمانشاه

چکیده:

یکی ازمشکلات عمده ای که هنگام استفاده ازسیستم های اولتراسوند پروبی با آن مواجه هستیم انعکاس شدید موج درهنگام ورود به نمونهمورد بررسی است امواج فراصوت درمرز دو محیط فیزیکی که امپدانس اکوستیکی متفاوتیدارند بازتاب مییابند و هرچه اختلاف دوامپدانس بیشتر باشد این بازتاب شدیدتر است وامواج به داخل مواد مورد مطالعه نفوذ نمی کنند و ازقدرت تفکیک و بازده می کاهد برای رفع این مشکل یک لایه مچینگ بین مبدل امواج اولتراسوند و ماده مورد مطالعه بکارمیبریم که باعث میشود امواج اولتراسوند با بیشترین سرعت و کمترین بازتاب به داخل ماده فرستاده شوند دراین مقاله به دنبال اندازه گیری مواد مچینگ مناسب درترانسدیوسرهای اولتراسوند هستیم برای نیل به این هدف ازشیوه پالس اکو استفاده می نماییم که با فرستادن یک پالس و بررسی اکوهای برگشتی مچینگ مناسب محیطها را مورد بررسی قرارمیدهیم بررسی های انجام شده نشان داد که ضخامت لایه مچینگ برای مایعات خیلی کمتر جامدات است