سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه الزهراء
محسن گرایی – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هزینه و راندمان دو عنصر اصلی در انتخاب هر نوع وسیله ای در صنعت وکشاورزی است. با انتخاب مناسب تجهیزات و ایجاد تعادل بین هزینه و کارایی، می توان به بهره وری و سود بیشتر رسید. این امر موجب می گردد شاخص های اقتصادی را با افزایش تولید و ارزش افزوده بیشتر، به سطوح مطلوب تری رسانید. بدون بررسی علمی و کارشناسانه در مورد انتخاب تجهیزات، نمی توان انتظار تصمیمی مناسب و اثر بخشی را داشت. انتخاب بین چندین دستگاه و تاسیسات مورد نیاز گلخانه به یک تحلیل قوی و توجه به تمام عوامل مهم و جزئیات دارد که این مهم با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP میسر می شود. در این تحقیق با یک دید جامع و کامل و همچنین علمی و با بهره گیری از اصول ریاضی، نظرات منطقی و کارشناسانه متخصصان ، تجهیزات مربوطه انتخاب می شوند