مقاله انتخاب اقتصادی ترین پروژه با استفاده از روش دلفی، روش رتبه بندی دینامیک و برنامه ریزی آرمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: انتخاب اقتصادی ترین پروژه با استفاده از روش دلفی، روش رتبه بندی دینامیک و برنامه ریزی آرمانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب پروژه
مقاله مدل ترکیبی
مقاله روش دلفی
مقاله برنامه ریزی آرمانی
مقاله روش رتبه بندی دینامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدارزنگنه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: وطنخواه سحر
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی کودهی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب صحیح پروژه یکی از فاکتورهای موفقیت مالی برای شرکت ها و سازمان هاست، شرکت های زیادی با مساله انتخاب یک پروژه از بین تعدادی پروژه روبه رو می شوند. این شرکت ها در انتخابشان باید به موارد متعددی همچون ریسک، محدودیت منابع، محدودیت زمان، سودزایی مورد انتظار از پروژه و غیره توجه کنند. اهمیت این موضوع سبب پیدایش مدل های متعددی جهت انتخاب پروژه ها گردیده است. هر یک از این مدل ها به جنبه های خاصی از مساله توجه می کنند بنابراین لزوم ارائه مدلی جهت ادغام اهداف احساس می شود. هدف این پژوهش ارائه رویکردی ترکیبی جهت انتخاب پروژه است. این رویکرد تلاش می کند جنبه های اقتصادی، سودزایی و محدودیت های پیش رو برای انجام پروژه را در نظر بگیرد. سه روش دلفی، رتبه بندی دینامیک و برنامه ریزی آرمانی گام های تشکیل دهنده مدل هستند. در قسمت اول مدل، جهت محاسبه دو پارامتر احتمال موفقیت فنی و اهمیت استراتژیک هر پروژه، روش دلفی مورد استفاده قرار گرفته است. در گام دوم، وزن های بدست آمده در گام اول به همراه اطلاعات اقتصادی پروژه ها به عنوان ورودی های رتبه بندی دینامیک به کار گرفته شده اند. در پایان این گام به هر پروژه وزنی اقتصادی داده می شود که این وزن ها در گام سوم به عنوان ضرائب تابع هدف آرمانی استفاده می شوند. در این گام برنامه ریزی آرمانی جهت در نظر گرفتن محدودیت ها به کار می رود. به کمک این مدل، سرمایه گذار به راحتی می تواند با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، سودزایی و محدودیت های موجود بهترین گزینه را انتخاب کند. در انتها رویکرد ترکیبی مذکور برای روشن شدن مدل جهت انتخاب بین دو پروژه سرمایه گذاری A و B مورد استفاده قرار گرفته است. برای حل مدل آرمانی نرم افزار winQSB استفاده شده است.