سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خیراله سربلند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از انتخاب استراتژی تولید مناسب اهداف این مقاله عبارتند از بررسی مفهوم و سطوح عمومی تولید بررسی ویژگیها و خصوصیات انواع استراتژیهای تولید آشنایی با رابطه ی استراتژی تولید و عملیات مبتنی بر زمان بررسی یک نمونه از الگوریتم استراتژی بهینه تولید بررسی رابطه استراتژی های تولید و بازاریابی آشنایی با نقش تکنولوژی درتولید مطالب ارایه شده نتیجه بررسی و تحقیق درکتب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده می باشد لذا نتیجه بررسی درپایان نوشتار با بیان پیشنهادهایی درجهت تکمیل چرخه کامل تولید صنعتی درایران به پایان رسیده است.