سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید مختاری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران،
عزت اله ابراهیمی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.
کرمعلی ذبیحی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.
سیروس صابرآملی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.

چکیده:

طرح تحقیقاتی » تعیین ارقام مناسب صنوبر در دوره بهره برداری چهارساله جهت تامین چوب مورد نیاز صنایع کاغذ سازیدر ایستگاه تحقیقات چمستان واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نور (مازندران) به مرحله اجرا گذاشته شد . در این طرح ۱۵ کلن صنوبر ازگروههای دلتوئیدس، اورا مریکن و نیگرا با کاشت مستقیم قلمه و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی مورد آزمایش قرارگرفتند. پس از طی یک دوره رویش (در زمستان سال بعد) کلیه جست های حاصل از قلمه از محل یقه کف برگردیده تا تنظیم و یکنواختی و تسریع در رشد و قدرت جست زنی نهالها صورت گیرد. در پایان دوره بهره برداری(چهار ساله)، کلیه جست ها قطع و برداشت شدند و بیوماس چوبی یکبار بلافاصله پس از قطع (بصورت تر) و بار دیگر پس از ۶ ماه به صورت خشک شده توزین گردید. در پایان اجرای طرح، مقایسه کلن ها از نظر زنده مانی، رویش و تولید ماده خشک چوبی در واحد سطح و تجزیه وتحلیل نتایج براساس قالب آماری نشان می دهد که بین کلن ها از نظر تولید ماده خشک اختلاف معنی دار وجود دارد. براین اساس کلن صنوبردلتوئیدس ۵۵ / P.d.69 با تولید ۱۹ تن ماده خشک چوبی در سال و در هکتار حداکثر تولید را داشته و پس از آن ارقام ۵۱ / P.e. triplo , P.d . 77 به ترتیب با ۷۷ / ۱۷ تن و ۹۶ / ۱۶ تن در هکتار در سال بیشترین تولید را در واحد سطح دارا بوده اند.