سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علیرضا علی نژاد – استادیاران دانشگاه آزاد قزوین
ابوالفضل کاظمی –

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین نوعی از سبک مدیریتی است که سیستماتیک بودن یکپارچه بودن و چابکی از مشخصات ویژه آن می باشد انتخاب تامین کننده یکی از سخت ترین مراحل درایجاد یک سیستم زنجیره تامین است چرا که انتخاب تامین کننده یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره است که هم فاکتورهای کیفی و هم فاکتورهای کمی را شامل میشود دراکثر موارد این فاکتورها باهم درتضادمیب اشند که این قضیه مساله انتخاب تامین کننده را پیچیده تر می کند برای بدست آوردن وزن معیارها و درنهایت وزن تامینکننده ها AHP روشی مفید و معروف می باشد که درمسائل تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده قرار میگیرد اما روش AHP اساسا به قضاوت انسان مربوط می شود دراین مقاله برای کاستن ازذهنیت قضاوت انسان رویکرد جدول تصمیم گیری جهت بدست آودرن وزنهای عینی تر پیشنهاد شده است.