سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه صفری سنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
آرزو عابدی – استادیار دانشکده معدن،نفت و ژئو فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در اثر فعالیت کارخانه زغالشویی انجیرتنگه زیراب در طی ۲۲ سال، حجم زیادی از باطلهها در فضایی به مساحت چندین هکتار در مجاورت کارخانه انباشته شده است. پژوهشهای انجام شده در منطقه غلظت بالای بیسموت، سولفات، کلسیم، کادمیوم، مولیبدن و آرسنیک را در نزدیکی محل تخلیه دمپ به رودخانه نشان می -دهد که با افزایش فاصله از کارخانه کاهش مییابند. در این پژوهش به بررسی تأثیر باطلهها بر انباشتگی سه عنصر مس، مولیبدن و کادمیوم در گیاهان رشد یافته در مجاورت دمپ باطله پرداخته شده است. برای این منظور غلظت به دست آمده از نمونههای گیاهی برداشت شده، با غلظت نرمال و بحرانی این عناصر در گیاهان مقایسه شده است. نتایج بررسی، غلظت نرمال مس و مولیبدن را در ۸۳ درصد نمونهها و آلودگی همه نمونه ها به جز گیاه دم اسب را به کادمیوم نشان میدهد.