سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد ک
سیدمحمود طباطبایی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده:

برآورد دقیق خصوصیات کمی و کیفی پدیده های طبیعی مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد میب اشد بنابراین روشهای درون یابی به عنوان راه حل مناسبی درتخمین محلهای نمونه برداری نشده مورد استفاده قرار میگیرند. انتخاب مناسب ترین روش تخمین که با دقت بالاتری بتواند داده های مکانی را برآورد نماید. موضوع اصلی این تحقیق می باشد هدف ازاین تحقیق مقایسه روشهای تخمین کریجینگ کوکریجینگ ، وزنی معکوس فاصله و وزنی نرمال فاصله در برآورد برخی از پارامترهای کیفی آب منطقه مورد مطالعه میباشد در این مطالعه سعی گردید این روشها را برای سه دسته از داده ها با تعداد نمونه کم ۱۵۹ متوسط ۳۱۷ و زیاد ۶۳۵ داده مورد ازمون قرار گیرد. جهت بررسی صحت روشهای درون یابی بکارگرفته شده تکنیک ارزیابی متقابل cross-validation بکارگرفته شد . نتایج کلی این تحقیق نشان داد که همبستگی مکانی بالایی برای متغیرهای مورد مطالعه درمنطقه وجود دارد و برای هر سری از داد ه ها روش کوکریجینگ از اعتبار بیشتری برخوردار است