سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی – دانشجوی مهندسی صنایع – دانشگاه بوعلی سینا
سید امین اشرف – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

از دیر باز هر کجا که سخن از تولید به میان امده است عناصر تشکیل دهنده ی ان یعنی سرمایه ، مواد اولیه و یروی کار مورد توجه واقع شده ان. سرمایه به طور عام متشل از زین، ساختمان ها و تجهیزات یک کارخانه می باشد. با بهره یری از اینسرمایه هاست که نیروی کار مبادرت به تغییر و تبدیل مواد اولیه و تولید محصول می نمایند و با ایجاد ارزش افزوده هدف اقتصادی سازمان خویش را براورده می سازند. دیدگاه های نوین علاوه بر عناصر فوق عناصر مدیریت و دانش را نیز به عناصر تولید افزودند. چرا که بدون دانش فنی و اطلاعات نتیجه و برایندی از به کاز گیری ۳ عامل اول حاصل نخواهد شد. سرمایه که بخش اصلی و قابل توجه ان معمولا ماشیا الات و تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی در یک کارخانه می باشد می تواند به بهترین وجه یا بد ترین وجه استفاده شود. بدون تردید یکی ز وظایف مهم مدیریت در صنعت ، مدیریت فنی یا مدیریت نگهداریو تعمیر ماشین الات و تجهیزات می باشد. با توجه به پیچیدگی روز افزون سخت افزار های تولید نرم افزار ها یا دانش فنی تولید نیز پیچیده ترو گسترده تر می گردد. امروزه در اغلب صنایع استفاده از روش های سنتی و غیر علمی غیر ممکن بوده نتیجه ی ان بازده ی پایین و عملکرد نا مطلوی کل سیستم می باشد. سیستم نگهداری و تعمیرات علی رغم اهمیت بدون شک و تردیدی که داراست در سال های قبل در اغلب صنایع از توجه کافی بر خوردار نبوده است و ان چه بیشتر در نظر بوده تعمیرات بعد از خرابی ماشین الات و بذل توجه به مسائل اجرایی تعمیرات به جای دیدگاه های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بوده است. نیاز صنایع شیر ایران به داشتن یک سیستم مدون و مجهز نگهداری و تعمیرات با توجه به توسعه افزایش حجم فعالیت های واحد های تابعه کاملا اشکار است . وجود یک سیستم برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیر از ان رو الزاو اور است که کنترل مستمر و اطلاع کامل ز اوضاع و احوال و نحوه ی عملکرد ماشین الات و سرویس هاس لازمه را ممکن می سازد. بنابراین ارائه مطلوب ترین سرویس های نگهداری و اتخاذ بهترین روش ها برای تداوم کار صنعت شیر با حداکثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امکان پذیر می گردد. در این مقاله به بررسی انواع برنامه های نگهداری و تعمیرات با نگرش سیستمی و مطالعه ی شیوه های سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانهشیر پگاه همدان پرداخته می شود.