سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد رضا شواخی زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان- گروه عمران کاشا
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان -عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

نرم افزار ABAQUS تجزیه و تحلیل اجزائ محدود است. در کار حاضر انالیز اجزائ محدود ستون برای موقعیت های مختلف بار وزنی انجام شده است. مطالعه بر اساس این واقعیت است که تغییرات تنش و کرنش عمدتا بر موقعیت بار وارد بر سطح ستن بستگی دارد . مطالعه ی حاضر با هدف شنخت و تعیین تغییرات تنش و کرنش اصلی در مرکز المان های مدل ستون است. هدف کلی این مقاله مطالعه ی تغییرات تنش و کرنش تحت وضعیت مختلف بار های وزنی و گرانشی است.