سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهربانو موسی زاده – کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی ودبیر مدارس سما در سبزوار

چکیده:

اناریکی از مقدس ترین درختانی است که تقدس خود را تا به امروز در میان ایرانیان نگاه داشته و تک درخت آن نزدیک امام زاده ها و بر بالای تپه ها و کوه ها همواره مقدس بوده و بدان دخیل می بندند و ترک ه های آن به عنوان برسم مقدس در آیی ن های زرتشتی به دست گرفته میشد ه است . انار برای رنگ سبز تند برگ هایش و نیز برای رنگ وشکل غنچه و گل که همانند آتش دان است همیشه تقدیس میشده و پر دانگی اش نماینده ی برکت، باروری، همبستگی و زیبایی است . این میوه ی بهشتی جزو میوه هایی است که از قدیم وجود داشته به طوری که حتی در کتب مقدس نیز چندین بار نام آن ذکر شده است . ازاین روی نویسنده ی مقاله سعی نموده تا ضمن بررسی آن در برخی فرهنگ ها نه تنها از این جهت که میوه ای خوراکی وبسیار سودمند است بلکه به خاطر پیشینه ی کهن وتقدسش در میان اقوام آن را مورد کنکاش قرار دهد