سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدامیدرضا شبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

پروانه برگ خوار خاکستری یکی ا زمهمترین افت های طغیانی جنگلهای بنه و گلخونگ استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود که گیاهان میزبان توسط لاروهای این پروانه مورد تغذیه قرار میگیرند که علاوه برخسارت زدن به درختان بنه و لخت شدن سرشاخه ها اختلال درتجدیدحیات برهم زدن تعادل اکولوژیکی منطقه باعث کاهش کمی و کیفی یکی از مهمترین ذخایر ژنتیکی کشور میشود دراین بررسی ضمن مطلاعه موردی این افت به کنترل بیولوژک شناسایی دشمنان طبیعی و عوامل زیستی محدود کننده جمعیت این افت درمنطقه تولگهی می پردازد تا درصورت امکان کنترل بیولوژیک این آفت اینرویکرد حفاظتی و حمایتی درلیست برنامه های مدیریت منابع جنگلی زاگرس قرار گیرد.