سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز عشقی ملایری – گروهزیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریبا محسن زاده –
عبدالکریم چهرگانی –
زهره شیرخانی –

چکیده:

آلودگی های محیط زیست خصوصا آلودگی به نفت خام از مسائل مهم زیست محیطی دردهه های اخیر می باشد بررسی های میکروبی نشان داده اند که برخی میکروارگانیسم ها توانایی تجزیه هیدروکربن های پلی اروماتیک با وزن مولکولی بالا را دارند و در برنامه های پاکسازی بیولوژیک مکانهای آلوده قابل استفاده می باشند این مطالعه به منظور جمع آوری گونه های قارچی مقاوم به نفت با توان زیست پالایی درخاک های آلوده در اطراف پالایشگاه تهران واقع در ۱۵ کییلومتری جنوب تهران انجام شد نمونه های خاک ا زمناطق مختلف اطراف پالایشگاه تهران جمع آوری شد گونه های قارچی موجود جداسازی و با روشهای استاندارد شناسایی شدند. در بین گونه های قارچی شناسایی شده ۴ قارچ ریزوسفری Alternaria sp. Aspergillus sp. Ulocladium sp., Penicillium sp برای مطلعه بیشتر انتخاب و توانایی رشد آنها در محیط های کشت ۱۵%-۰ نفت خام مطالعه شد نتایج نشان داد همه قارچهای مورد مطالعه قادر به تشکیل پرگنه درغلظت های مذکور هستند اما Alternaria sp. به عنوان مقاوم ترین گونه قارچی از قارچهای مورد مطالعه بود که می تواند در شرایط با الودگی بالا مورد استفاده قرارگیرد.