سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس تهران
محسن محبی – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشگاه یزد

چکیده:

تخمین صحیح مقاومت برشی توده سنگ موضوعی است که در رابطه با آن ابهامات متعددی وجود دارد. با توسعه نظریه برشی بارتون و ارائه کلاس های استاندارد زبری پروفیل های درزه در این نظریه، قیاس به عنوان عنصری کلیدی در تخمین ناهمواری های سطح درزه کابرد گسترده ای یافت. با توجه به وجود منابع متعدد خطا در مقایسه چشمی پروفیل های سطح درزه در این تحقیق تلاش شد که ضمن معرفی شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک شیوه مؤثر و کاربردی، صحت آن در رابطه با تخمین زبری پروفیلی درزه بررسی شود. برای این منظور با بسط پروفیل های زبری در هر کلاس استاندارد، داده های لازم به منظور آموزش و صحت سنجی شبکه فراهم شد و شبکه تحت آموزش قرار گرفت. همچنین به منظور صحت سنجی بکه، مقادیر زبری در این روش با تخمین های قیاسی انجام شده در آزمایشات برش صحرایی پروژه سد بختیاری در استان لرستان مقایسه شد. نتایج نشان داد که این روش علاوه بر دقت بسیار مناسب در تخمین زبری، قادر است مقادیر ضریب زبری را در هر کلاس نیز رده بندی نماید.