سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید حبیبی نوخندان – عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
محمدتقی رستگارمقدم ابراهیمیان – گروه اقلیم شناسی کاربردی پژوهشکده اقلیم شناسی
سینا صمدی – سرپرست گروه اقلیم شناسی پژوهشکده اقلیم شناسی
علی آدینه نیا – معاونت فنی اجرایی شهرداری مشهد

چکیده:

ازمهمترین دغدغه های مدیریت شهری دفن و بازیافت مواد زائد شهری با رعایت اصول زیست محیطی است از آنجا که فعالیت های مربوط به فرایند کمپوست باعث ایجاد و انتشار آلاینده های جوی و بوی نامطبوعی درفضای اطراف می شوند و جریانهای جوی در پخش و انتشار این آلاینده ها به سمت مناطق مسکونی شهری نقش بسزایی داشته و شرایط زیستی نامناسب و مضری را برای ساکنین و شهروندان ایجاد می کنند شناخت رفتار و پیش بینی آنها برای برنامه ریزی و مدیریت کاهش انتشار آلودگی بسیار مهم است با توجه به ناهموارهای منطقه و پیچیدگی جریان های جوی اجرای مدلهای هواشناسی و مدلهای آلودگی درمقیاس محلی راهکارمفیدی است هدف این مطالعه بررسی امکان پیش بینی شرایط جوی و تاثیر آنها برگسترش و انتشار الاینده های جوی ناشی از فرایند کمپوست و پسماند می باشد منطقه مورد مطالعه و شبیه سازی شده به مرکزیت مجتمع صنعتی شماره یک بازیافت بوده و شامل دشت مشهد و ارتفاعات اطراف می باشد مدل هواشناسی منطقه ای WRF به صورت نمونه ای با توان تفکیک ۲KM برای منطقه ای با ا بعاد درحدود (۱۰۰*۱۰۰ km) به مرکزیت مجتمع صنعتی بازیافت مشهدو برای زمان های مختلف بررسی تنظیم و اجرای گردیده است.