سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شیوا شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی کسب و کارجدید
آیت اله ممیز – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله با هدف امکان سنجی پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در SMEها تهیه گردیده است، استقرار و نهادینه سازی کارآفرینی سازمانی در این نوع شرکتها بررسی میشود. کارآفرینی سازمانی به معنای اجرای فرایند کارافرینی در داخل سازمان و به کارگیری فاکتورهای چوت روحیه پشتکار، ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری می باشد. سئوال اصلی تحقیق آن است که آیا عوامل و بستر های اصلی مورد نیاز برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در این نوع شرکت ها وجود دارد؟ این تحقیق از نظر روش در قالب تحقیقات توصیفی جای می گیرد؛ چرا که محقق درصد است تا با گرد آوری اطلاعات واقعی، متنوع و گسترده ای از پدیده پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در SME ها ارائه دهد. تجرزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که میزان حمایت و پشتیبانی مدیران عالی از افراد خلاق و نو آور و دوره های آموزشی برای کارکنان برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت ای نوپا و کوچک و متوسط در وضعیت مناسبی قرار دارند؛ ولی ساختار سازمانی، سبک رهبری مدیران ارشد شرکت، داشتن رویکرد استراتژیک، میزان توجه به کارهای تیمی بین کارکنان و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در پایان مقاله، پیشنهادهایی جهت بهبود عوامل فوق برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی ارائه شده است.