سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدشهاب امام زاده – مدرس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با توجه به پراکندگی حوضه های پرآب و مناطق خشک جهت توسعه یکنواخت منابع آبی در سطح کشور اجرای پروژه های انتقال بین حوضه ای همواره یکی از راهکارهای اصولی درم دیریت منابع آب می باشد برای تامین این هدف انجام مطالعات امکان سنجی یکی از مهمترین مراحل اینگونه پروژه ها می باشد از انجاکه اجرای چنین پروژه هایی تاثیر چشمگیری درزمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی زیست محیطی فنی و اجرایی کشور دارد لذا مطالعه این اثرات بر مبنای پروژه های اجرا شده دید دقیق تری برای تصمیم گیری در این زمینه به بخش مدیریت منابع آب کشور می دهد دراین مقاله سعی بر آن است که تا با بررسی پروژه های اجرا شده یا در حال اجرای انتقال بین حوضه ای در ایران و سایر ملل وضع موجود و تجارب بدست آمده ارایه شود.