سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید توفیقیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
حسن ذکی دیزجی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه
مرتضی صادقی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در و ده اخیر جهش قابل توجهی در توسعه و بکار گیری فن آوری غیر مخرب در زمینه ی کیفیت سنجی محصول های کشاورزی پدید آمده است. آزمون فرا صوت، یکی از روش های غیر مخرب است که در زمینه های کیفیت سنجی محصولات کشاورزی در حال توسعه می باشد. در میان میوه های بومی، گوجه فرنگی به دلیل خواص بسیار زیاد، جایگاه ویژ] ای دارد که مطالعات اساسی در مورد آسیب شناسی بافت ان انجام نشده است . به همین دلیل گوجه فرنگی برای انجام این پژ<هش در نظر گرفته شده است. در این پژوهش از سامانه کیفیت سنجی فرا صوتی UQS برای بررسی آسیب شناسی بافت گوجه فرنگی در اثر اعمال بار استفاده شد. این سامانه با پردازش سیگنال های ارسالی و دریافتی به صورت غیر پیوسته، شاخص های فرا صوتی مانند سرعت عبور امواج، میزان تضعیف و غیره را تعیین می کند. در این پژوهش، تعداد ۳۶۰ نمونه گوجه فرنگی رسیده رقم نوبرانه خوزستان، در ۴ گروه ۹۰ تایی تقسیم بندی شدند که از میان آنها گروه ۴ به عنوان گروه شاهد، عمل بارگذاری بر روی آن انجام نشد و ۳ گروه دیگر در سه سطح انرژی ۰/۸ و ۱ و ۱/۲ ژول تحت بار گذاری ضربه ای به روش سقوط آزاد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطوح انرژی متفاوت و میزان سفتی، بر سرعت امواج فرا صوت اثر معنی داری دارد. بدین ترتیب به نظر یم رسد که استفاده از روش فرا صوت اثر معنی داری دارد. بدین ترتیب به نظر می رسسد که استفاده از روش فرا صوت اثر معنی داری دراد. بدین ترتیب به نظر می رسد که استفاده از روش فرا صوت، امکان تعیین و پیش بینی برخی پارامترهای مرتبط با رسیدگی و اسیب دیدگی بافت گوجه فرنگی در خطوط فرآوری این محصول، مانند عملیاتی جدا سازی و درجه بندی میوه را فراهم می آورد.