سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ذکریازاده – پژوهشکده سبز- دانشگاه علم و صنعت ایران
بهنام علیزاده، – پژوهشکده سبز- دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – پژوهشکده سبز- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه دیزل ژنراتورها در گستره وسیعی از صنایع به کار میروند و جزء لاینفک اکثر کارخانجات میباشند. دیزلژنراتورها در اغلب صنایع به عنوان منابع تغذیه پشتیبان در مواقع قطع تغذیهکنندههای اصلی به کار میروند. در بعضی ازصنایع آنها به عنوان تغذیهکنندههای اصلی شناخته شده و وظیفه تأمین برق برای کل بار کارخانه را به عهده دارند. با توجهبه مشکل اوج بار شبکه برق کشور در فصل تابستان و بروز خاموشیها در این ساعات، میتوان دیدگاه دیگری را در بهر-هبرداری از دیزل ها مطرح نمود. در این دیدگاه از دیزل ژنراتورها بعنوان عاملی موثر جهت کاهش بار اوج شبکه بهرهبرداریمیگردد. در این مقاله امکانسنجی و مطالعات اقتصادی طرح بکارگیری دیزل ژنراتورها در ساعات اوج بار شبکه صورتگرفته است. دادههای این تحلیل متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از اینمطالعه، خرید و نصب دیزل ژنراتور را برای کارخانهها در شرایط فعلی کاملاً موجه نشان میدهد. همچنین شرکت برق نیز ازمزایای بهرهبرداری از دیزلژنراتورها در ساعات اوج بار شبکه بهرهمند خواهد شد.