سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دکتری راه و ترابری استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن ذوقی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید دهقان بنادکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

موتورسواران ۳۵% ازجمعیت پانصدهزارنفری یزد را شامل و سالانه بیش از ۹۵نفر موتورسواردریزد کشته میشوند این سیستم با سهمی ۱۹ درصدی از سفرهای داخلی شهروندان امکاناتی ویژه را طلب می کند دراین مقاله ضمن انجام مطالعات تطبیقی به طراحی مسیر ویژه موتورسیکلت در یزد پرداخته شده و به منظور کاربردی کردن امکان سنجی ایجاد خطوط نیز صورت میگیرد همچنین با استفاده از مطالعات انجام شده نظیر عرض خیابان ها حجم تردد و … نحوه ایجاد خطوط ارایه و ضمن بررسی مزایا و معایب طرح با نرم افزار شبیه ساز TransCAD نتایجحاصل از ایجاد شبکه ویژه موتورسیکلت بیان میشود.