سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی پاک طینت مهدی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده ج
سهام میرزایی ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده ج

چکیده:

مناطق بیابانی در ایران از وسعت بالایی برخوردار هستند و به دلیل واقع شدن در کمربند تابش خورشیدی، دارای پتانسیل تابشی بالایی می باشند. هدف از این مطالعه امکان سنجی و توجیه اقتصادی نصب سیستم های فتوولتائیک در مناطق بیابانی کشور با استفاده از داده های تابشی است. به همین منظور ابتدا مناطق بیابانی کشور با استفاده از شاخص میانگین بارندگی سالیانه شناسایی گردید، سپس با استفاده از درونیابی داده های نقطه ای تابش، نقشه پیوسته تابش در مناطق بیابانی بدست آمد و در هفت کلاس پهنه بندی گردید. میانگین تابش نرمال در مناطق بیابانی کشور با توجه به نقشه تابشی استخراج شده برابر با ۶/۳۹ کیلو وات ساعت در متر مربع در سال بدست آمد. در مرحله بعدی با استفاده از فرمولی که چرابی بدین منظور بسط داده بود پتانسیل تولید الکتریسیته توسط سیستم های فتوولتائیک در مناطق بیابانی، در نیروگاهی با وسعت ۵ کیلومتر مربع برابر با ۱۰۷۰ گیگا وات ساعت در سال بدست آمد. سپس با توجه به قیمت حداقل الکتریسته مقدار بازده ریالی این نیروگاه حدود ۴۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت سالانه برآورد شد. نتایج نشان داد نصب سیستم های فتوولتائیک در مناطق بیابانی نه تنها توجیه اقتصادی دارد بلکه می تواند درآمدزایی بالایی نیز داشته باشد.