سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد خزایی – کارشناس ارشد
مجتبی صیادی – کارشناس ارشد زمین شناسی
مجید پرهیزکاری –

چکیده:

تاسیسات آب و فاضلاب روستایی ازجمله تاسیسات زیربنایی درمناطق روستایی است که درارتقای سطح بهداشت و حفاظت از محیط زیست آنها نقش اساسی دارد استفاده از سیستمهای ارزان قیمت و با راهبری و نگهداری آسان درمناطق روستایی یک ضرورت محسوب میش ود یکی از گزینه های مناسب برای تصفیه فاضلاب مناطق روستایی که از سالیان گذشته کاربرد آن رواج یافته است مخازن سپتیک می باشد به دلیل ناکافی بودن راندمان تصفیه توسط این سیستم جهت تخلیه درمحیط زیست و با استفاده مجدد و بمنظور افزایش کیفیت پساب خروجی این مخازن تصفیه تکمیلی پساب ضروری است یکی از مناسب ترین روشهای برای این منظور استفاده از صافی شنی درشت دانه با جریان افقی می باشد دراین مطالعه امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی و کاربرد این روش درتصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانک درحذف BOD ،COD موادمعلق فسفر کل نیتروژن کجلدال کدورت و کل کلیفرم درروستای مرادتپه استان تهران مورد بررسی قرارگرفت.