سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
مژده سروش – فارغ التحصیل ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

ساختار جمعیت های فتوسنتزکننده در اکوسیستم های آبی پویا بوده و دائما ً از نظر بیومس و ترکیب گونه ای دچار تغییر می شود. درک ساختار جمعیت به توانایی تشخیص تغییرات واقعی جمعیت از تغییرات موقتی در پراکنش گونه ها بستگی دارد. تغییر ترکیب گونه ها و بیومس ممکن است بر سرعت فتوسنتز، کارایی ساخت مواد آلی و میزان مصرف مواد مغذی و تغذیه پلانکتون ها تاثیر بگذارد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، چهار ایستگاه به شرح زیر جهت نمونه برداری انتخاب گردید.بر اساس نوع کار در ایستگاه های مورد نظر از مخزن جمع آوری کننده – کالکتور تور ۵۵ میکرون استفاده شده است. تمامی نمونه ها به میزان ۵۰۰ لیتر و در ۳ تکرار برداشت شدند که توسط فرمالین ۴درصد، تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. گونه غالب در تمامی ایستگاه ها سیانوباکتریها می باشند.روشهای پیشنهادی برای حذف جلبک در دریاچه سد یامچی استفاده از میکرواسترینر، شن پاشی، ذغال فعال، سولفات مس و ماهی دار کردن می باشد که در این مقاله به صورت مفصل توضیح داده شده است